Política de privacitat i cookies

Política de privacitat i protecció de dades (RGPD) 

Coneix la nostra política de privacitat i protecció de dades (RGPD), segons estableix la vigent normativa legal, segons l’art. 10 de Llei 34/2002 d’11 de juliol, la Llei orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades Europeu de 25 de maig de 2018 a nivell Europeu (RGPD).

Informació sobre la política de privacitat i protecció de dades

Posem a la teva disposició tota la informació relativa a la informació sobre la política de privacitat i protecció de dades, d’acord amb la vigent normativa legal i a les dades generals establertes en l’Avís Legal d’aquesta web. 

Les dades personals que s’hagin recollit en aquesta web, havent estat oferts per l’usuari o client de manera voluntària, amb acceptació dels termes i condicions generals d’aquest lloc web, únicament seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts i gestions inherents a aquests, i l’enviament de la informació tècnica, gestió del Servei de comandes i enviaments, de procedir, comercial o publicitària per via ordinària i/o electrònica. 

El visitant en aquest lloc web com a navegant no està obligat a facilitar cap informació o dada personal. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, amb acceptació dels termes i condicions generals amb els quals declara estar d’acord i acceptar de manera voluntària, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats amb la màxima confidencialitat, de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets establerts en la vigent normativa legal Europea, recollits el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) de 25 de maig de 2018. D’acord amb el que estableix el RGPD, de 25 de maig de 2018, ho informem dels següent:

Usuaris i clients

En compliment del qual disposen les vigents normatives legals, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i del Reglament General Europeu de Protecció de Dades (vigent a partir del 25 de maig de 2018), d’ara endavant RGPD, s’informa l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer protegit de Mercat11setembre.com, segons s’indica a l’Avís Legal, de la propietària del Website.


Les dades proporcionades seran gestionades per Mercat11setembre.com amb la màxima confidencialitat i amb la màxima protecció sobre aquestes, segons disposa la normativa legal vigent.


Per a qualsevol informació addicional sobre la present Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través del nostre formulari de contacte, per correu postal o enviant un mail a [email protected].

Dades personals, perquè els tractem, com els hem obtingut i per quin motiu els tractem

Si s’ha registrat en Mercat11setembre.com, has de saber que les dades personals que ens has facilitat de manera voluntària, a l’haver-te registrat en el nostre Website, per registre de subscripció, en haver contactat amb nosaltres, o bé en haver realitzat una comanda de compra o serveis, han passat a formar part del fitxer de clients de Mercat11setembre.com.


Les dades personals facilitades, en compliment de la normativa legal vigent, poden ser tractades amb motiu exprés de l’objectiu pel qual van ser registrades.
D’acord amb el que estableix la LOPD i RGPD, les dades personals dels clients que integren el fitxer de clients de Mercat11setembre.com, es respectaran amb la màxima confidencialitat.


La principal finalitat del fitxer de clients és mantenir la relació contractual amb aquests, realitzar les comandes i gestions inherents a aquests, els estudis estadístics, així com la comunicació publicitària, serveis tècnics i qualssevol un altre tipus de comunicacions derivades de la condició de client. 

Tracte de les seves dades personals durant el procés de sol·licitud de serveis o compres i comunicació a tercers

Quan com a client s’efectua una sol·licitud de serveis o una comanda, per a completar la gestió i procés, les dades proporcionades a aquest Website poden ser comunicades als següents intermediaris o destinataris:

• Entitats bancàries per al pagament del serveis sol·licitats o de les compres, si cau, amb targeta.

• A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l’enviament als clients de les comandes corresponents per a gestionar els lliuraments de les comandes en destí. 

• En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat, i / o autoritat judicial. 

• A l’Oficina de consumidors i usuaris en cas d’existir alguna reclamació.

En el cas de transferències internacionals: En el suposat cas que ara, o en un futur, i amb motiu de gestions i / o activitats desenvolupades amb proveïdors o distribuïdors localitzats en països que no estiguessin adherits al RGPD,  vigent a Europa, Mercat11setembre.com vetllaria pel compliment de la confidencialitat en el tractament de dades aquí exposat. 

Mercat11setembre.com assegura la total confidencialitat de les dades facilitades garantint que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients.

Mesures de seguretat per al tractament de dades personals i Delegat responsable del tractament

Mercat11setembre.com en compliment de la normativa vigent, ha implantat les mesures de seguretat per a protegir la integritat i confidencialitat de les dades facilitades pel client, contra el tractament no autoritzat o il·lícit de les dades, i també per a evitar la seva pèrdua, destrucció o mal accidental.

El delegat responsable del tractament de dades personals, vetlla en tot moment per a complir la normativa legal vigent respectant la confidencialitat i protegint la integritat de les dades tractades per a garantir que aquest és conforme amb el RGPD. 

El delegat també és responsable d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades, així com la revisió i actualització de les mateixes quan correspongui, per al correcte tractament de dades, i que s’hagin aplicat en tot moment les mesures determinades.

Automatització de dades

Mercat11setembre.com pren decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, que es basin en les categories especials de dades personals perquè s’han pres mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de l’interessat.

Temporalitat de les dades personals en fitxer

Les seves dades de caràcter personal es conservaran en els fitxers propietat del website. durant el període de temps en què mantingui la relació amb mercat11setembre.com, i sempre que, i d’acord amb la normativa legal vigent. no ens comuniqui i/o sol·liciti de les formes indicades, segons estableix la RGPD, el seu dret en accés, oposició, rectificació, modificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, o cancell· lació o qualsevol altre dret que li correspongui i sigui aplicable. 

En aquest cas, les dades serien tractades d’acord amb la normativa en compliment de les obligacions legals derivades d’aquesta, atenent la seva petició.

Consentiment explícit per al tractament de dades

Mitjançant l’acceptació dels termes i condicions generals que inclou la Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals, l’usuari i/o client accepta que les seves dades siguin incorporades als fitxers de dades de mercat11setembre.com.  

Davant l’acceptació expressa de les condicions generals i Política de Protecció de Dades Personals, l’usuari i/o client dona el seu consentiment perquè es tractin les dades conforme a les finalitats previstes en les condicions generals i política de privacitat i protecció de dades. 

Drets dels interessats 

Té dret d’accés, accés, oposició, rectificació, modificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, o cancel·lació, en tot moment. Així mateix, té dret a conèixer qui és el delegat responsable del tractament de dades personals, el seu nom i les seves dades de contacte. 

Com exercir els seus drets? 

Pot exercir en tot moment els seus drets d’accés, oposició, rectificació, modificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, cancel·lació, o sol·licitar les dades del Delegat responsable del tractament de Dades Personals. Per a això,  haurà de comunicar-ho per escrit a través del nostre formulari de contacte, indicant en el motiu de contacte Atenció al Consumidor i en el missatge indicar RGPD i com és la seva sol·licitud. 

També por enviar un mail a [email protected], així com per correu postal certificat dirigit a RGPD Mercat11setembre.com al domicili indicat en l’avís legal.

Qualitat de les dades

Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollits, sent responsables de les dades proporcionades.

Protecció dels menors i persones sense capacitat legal i / o jurídica

Mercat11setembre.com no recull dades personals de menors ni de persones sense capacitat legal i/o jurídica per a decidir i contractar.

Segons les condicions generals, no s’accepta el registre de menors d’edat ni de persones sense capacitat legal i/o jurídica. 

Segons la nostra política de protecció dels menors i persones sense capacitat legal i/o jurídica, advertim als visitants d’aquesta pàgina que es tracta d’una pàgina restringida a majors d’edat, amb ple exercici del seu dret de decisió i amb capacitat legal suficient. 

El visitant que accepta continuar navegant està admetent ser major d’edat i tenir capacitat legal i/o jurídica. En el moment en què l’usuari continua navegant, declara ser major d’edat, amb suficient capacitat legal i jurídica, i que accepta la nostra política de privacitat i protecció de dades personals, així com les condicions generals i d’ús. 

És de total responsabilitat del tutor legal el vetllar per i per a la privacitat dels menors i/o de les persones tutelades sense capacitat legal i/o jurídica, fent tot el possible per a assegurar per seguretat dels menors i persones sota la seva tutela, de manera responsable, així com tenir coneixement de quins llocs o portals d’internet accedeixen i on registren les seves dades. 

Aquest lloc web no es responsabilitza de les dades incorrectes i/o inexactes facilitats, ni de les conseqüències derivades dels actes efectuats per menors o persones sense capacitat legal i jurídica.

Xarxes Socials

Mercat11setembre.com disposa de comptes en Xarxes Socials vinculades a aquest Website, als quals es pot accedir a través d’aquesta, o mitjançant les pròpies plataformes de xarxes socials, obertes a tothom amb accés a aquestes, d’acord amb la seva pròpia normativa o política de privacitat d’aquestes plataformes.

En aquestes plataformes d’accés obert, els usuaris de les mateixes tindran coneixement a través de posts, esdeveniments, notícies, receptes, promocions, i altres activitats, de campanyes, promocions, descomptes i així com d’informació relativa a les parades i els seus dependents, als productes que es poden comprar al Mercat Municipal de Barberà del Vallès, imatges, i tot allò que s’entén sigui d’interès per als usuaris.

Les plataformes de xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Youtube , o qualsevol altra que ara o en un futur puguin existir, i on Mercat11setembre.com tingui un compte obert, són plataformes independents de difusió, i en cap cas aquest Website es fa càrrec ni es responsabilitza de les opinions que els usuaris d’aquestes xarxes socials, puguin efectuar en aquestes. 

L’usuari de les xarxes socials acceptarà en qualsevol cas la política de privacitat d’aquestes xarxes socials, de manera independent a aquest Website.

Informació recollida orientada a millores web

Amb motiu d’optimitzar i continuar amb la millora continua dels serveis oferts als nostres clients, realitzem estudis i anàlisis estadístiques. Tota informació recollida en els informes tenen caràcter confidencial i són tractats amb tota la seguretat i protecció disponible.

RevAg2019

Política de cookies

Una galeta és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. 

Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. 

L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si voleu consultar més informació sobre què són les galetes, que s’emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem que es dirigeixi a aquest enllaç.

 Cookies utilitzades en aquest lloc web

 Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de galetes que fa aquesta web per a informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les galetes següents pròpies:

Galetes de sessió, per a garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes de tercers: Google Analytics: Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes per tu punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

Desactivació o eliminació de cookies: En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant. 

Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars:

 Desactivació o eliminació de galetes

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes addicionals

Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.

En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en quins sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les galetes li adjuntem aquest altre enllaç.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

 Més informació sobre les cookies

 Què és una galeta?

Una galeta és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La utilitat de la galeta és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap les galetes es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una galeta?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una galeta?

Les galetes no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no li associa a vostè com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova de navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de galetes hi ha?

Galetes tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

Galetes d’anàlisis: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma , etc.

Què són les galetes pròpies i les de tercers?

Les galetes pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les galetes?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li vam mostrar uns exemples: no podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.el lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol ocórrer a les botigues online.no podrà accedir en l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple el meu compte, o el meu perfil o les meves comandes. Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d’ella. No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma. El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit en la web, el que dificultarà que el web sigui competitiva. No podrà escriure al bloc, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam. No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, el que reduirà els ingressos publicitaris de la web.

Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les galetes?

Sí. No sols eliminar, també bloquejar, de manera general o particular per a un domini específic. Per a eliminar les galetes d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades en el domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació us expliquem com accedir a una galeta determinada del navegador Chrome.

Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador: Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé clicant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta. Veurà diferents seccions, punxi l’opció Mostra opcions avançadas. Anar a privacitat, Configuració de contingut.

Sel.leccioni totes les galetes i les dades dels llocs. Apareixerà un llistat amb totes les galetes ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les galetes d’un determinat domini introdueixi parcialment o totalment la direcció en el camp Cerca cookies. Una vegada realitzada aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les galetes del web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per a procedir a la seva eliminació.

Per a accedir a la configuració de galetes del navegador Firefox feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu. Faci clic en Privacitat. En històric triï Utilitza una configuració personalitzada per l’historial. Ara veurà l’opció Accepta galetes, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències. Aneu a Preferències, després Privacitat. en aquest lloc veurà l’opció Bloqueja galetes perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per a accedir a la configuració de galetes del navegador Safari per a OSX feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Per a accedir a la configuració de galetes del navegador Safari per iOS feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador): Aneu a Ajustos, després Safari. Anar a a Privacitat i Seguretat, veurà l’opció Bloqueja galetes perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per a accedir a la conf iguración de galetes del navegador per a dispositius Android feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Executeu el navegador i premeu la tecla Menú, després Ajustos. Anar a Seguretat i privacitat, veurà l’opció Accepta galetes perquè activi o desactivi la casella.

Per a accedir a la configuració de galetes del navegador per a dispositius Windows Phone feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Obriu Internet Explorer, després Més, després Configuració. Ara ja pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.